Administratívna budova so skladovou halou, Trnava

Posted by

Administratívna budova so skladovou halou, Trnava

Objekt sa nachádza v priemyselnej zóne juho-západnej časti mesta Trnava, v novobudovanej komerčnej zóne „Bratislavská ulica – Strojárska ulica“. Objekt má pôdorys v tvare „L“ s pôdorysnými rozmermi 44,82m (20,70m) x 44,00m (12,9m).

Navrhovaná budova sa skladá z dvojice na seba kolmých stavebných objektov : Administratívna budova a Skladová hala vytvárajú priestory na prevádzku sídla firmy s potrebou administratívnych aj skladových priestorov s priliehajúcou manipulačnou plochou pre nakládku a vykládku s potrebnými parkovacími plochami. Jednotlivé objekty sú spojené v kompaktnú hmotu s jednotnou výškovou úrovňou zástavby.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU

Zastavaná plocha objektami : 1 210,5 m2
Obostavaný priestor : 8 946,0 m3
Úžitková plocha celkom : 1 401,5 m2