Projekt stavby slúži na stavebné povolenie a následne samotnú realizáciu stavby. Štandardne je vyhotovený v 5-tich kópiách. PROJEKT RODINNÉHO DOMU OBSAHUJE: • PROJEKT ARCHITEKTÚRY • PROJEKT PROTIPOŽIARNEHO ZABEZPEČENIA STAVBY • PROJEKT STATIK