Archives: Portfolio Items

Rodinný dom – Abrahám 2015

Rodinný dom – Abrahám 2015

Novostavba sa nachádza v obci Abrahám v existujúcej obytnej zóne. Navrhovaný jednopodlažný objekt je navrhnutý ako štandartný rodinný dom typu bungalov. Pôdorys objektu je pravidelného obdlžnikového tvaru s rozmermi 22,56m x 10,04m. V objekte je použitý priečny stenový konštrukčný systém. Terasa je  orientovaná na severo-západ. Zastrešenie tvorí valbová strecha. Dispozičné riešenie tvorí pozdĺžny, konštrukčný troj trakt. Na podlaží […]

Čítať viac
Rodinný dvoj dom – Pekné Pole ,Trnava r.2017

Rodinný dvoj dom – Pekné Pole ,Trnava r.2017

Dvojpodlažný objekt je navrhnutý ako rodinný dom pre štvorčlennú rodinu. Členený pôdorys objektu má celkové rozmery 15,0×7,15m, s úrovňou atiky +6,365m. Zastrešenie tvorí plochá strecha. Spoločenská časť má otvorenú dispozíciu s kuchyňou, jedálňou a obývacou izbou s napojením na exteriér cez obytnú terasu. Ku otvorenému priestoru prináleží dvojramenné schodisko so zrkadlom presvetleným svetlíkmi. Schodiskom sa dostávame do spánkovej časti domu. […]

Čítať viac
Bytový dom – Senec, Trnavská ulica

Bytový dom – Senec, Trnavská ulica

Funkčne je bytový dom rozdelený na parter a ďalšie obytné podlažia. V južnej krajnej sekcie je v rámci podlubia umiestnené kryté parkovanie vozidiel. Hlavný vstup je riešený cez zádverie zo západnej strany a je zapustený voči priečeliu o 6,02m. Priamo z priečelia sú prístupne garáže. Zo zádveria sú prístupné kočíkareň, sklad na bicykle a následne schodiskový priestor. Pod schodiskom je uzavretá miestnosť […]

Čítať viac
Bytový dom NOEMIS – Senec r. 2016

Bytový dom NOEMIS – Senec r. 2016

Architektonické riešenie využíva súčasné architektonické postupy, ktorými sa môže vytvoriť architektúra vhodne zapadajúca do prostredia. Voľba mierky, členenie zástavby, výber architektonického tvaroslovia a stavebných hmôt rešpektuje danosti miesta. Použitý architektonický názor, čerpajúci z funkcionalistického odkazu, dáva záruku, že architektúra sa stane prirodzenou súčasťou prostredia. Architektonické riešenie je veľmi jednoduché. Dôležité miesto zaujíma použitie farieb, ktoré spolu s vybranými […]

Čítať viac
Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami „QUATRO“ – Senec, Jánošíkova ulica

Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami „QUATRO“ – Senec, Jánošíkova ulica

Navrhovaný trojpodlažný objekt je riešený ako rodinný dom s troma bytovými jednotkami pre štvorčlenné rodiny. Členený pôdorys objektu má celkové rozmery 15,5×10,2m, s úrovňou hrebeňa strechy +10,495m. Zastrešenie tvorí plochá strecha v kombinácii so sedlovou strechou. Dispozičné riešenie objektu tvoria jednotlivé funkčné bloky vo vzájomnej nadväznosti. Vstup do objektu je situovaný priamo do schodiskového priestoru ktorý tvorí hlavnú komunikačnú […]

Čítať viac
Rodinný dom – Senec , Trnavská ulica r.2016

Rodinný dom – Senec , Trnavská ulica r.2016

Navrhovaný jednopodlažný objekt je navrhnutý ako štandardný rodinný dom pre štvorčlennú rodinu. Členený pôdorys objektu má celkové rozmery 11,6×12,3m, s úrovňou atiky +3,385m. Zastrešenie tvorí plochá strecha. Dispozičné riešenie tvoria jednotlivé funkčné celky vo vzájomnej nadväznosti. Centrálne situovaný vstup cez závetrie s pokračujúcim zádverie ústi do komunikačnej chodby. Spoločenská časť má otvorenú dispozíciu s kuchyňou, jedálňou a obývacou izbou s napojením […]

Čítať viac
Administratívna budova so skladovou halou, Trnava

Administratívna budova so skladovou halou, Trnava

Objekt sa nachádza v priemyselnej zóne juho-západnej časti mesta Trnava, v novobudovanej komerčnej zóne „Bratislavská ulica – Strojárska ulica“. Objekt má pôdorys v tvare „L“ s pôdorysnými rozmermi 44,82m (20,70m) x 44,00m (12,9m). Navrhovaná budova sa skladá z dvojice na seba kolmých stavebných objektov : Administratívna budova a Skladová hala vytvárajú priestory na prevádzku sídla firmy s potrebou administratívnych aj skladových […]

Čítať viac
RODINNÁ VILA – Trnava 2014

RODINNÁ VILA – Trnava 2014

Navrhovaný dvojpodlažný objekt je navrhnutý ako nadštandardný rodinný dom pre štvorčlennú rodinu. Členený pôdorys objektu má tvar písmena L a celkové rozmery 21,6×15,6m, s úrovňou atiky +6,585m. Zastrešenie tvorí plochá strecha. Dispozičné riešenie tvoria jednotlivé funkčné celky vo vzájomnej nadväznosti. Centrálne situovaný vstup cez závetrie s pokračujúcim zádverím ústi do otvoreného priestoru. Spoločenská časť má otvorenú dispozíciu s kuchyňou, […]

Čítať viac