Rodinné domy s tromi bytovými jednotkami – Senec, Žitavská ulica

Posted by

Rodinné domy s tromi bytovými jednotkami – Senec, Žitavská ulica

Navrhovaný dvojpodlažný objekt je riešený ako rodinný dom s troma bytovými jednotkami pre štvorčlenné rodiny. Členený pôdorys objektu má celkové rozmery 17,66×10,05m, s úrovňou atiky strechy +6,17m. Zastrešenie tvorí plochá strecha.

Dispozičné riešenie objektu tvoria jednotlivé funkčné celky vo vzájomnej nadväznosti. Vstup do objektu je situovaný priamo do schodiskového priestoru ktorý tvorí hlavnú komunikačnú vetvu objektu. Zo schodiskového priestoru sú prístupné všetky byty, k prvému podlažiu je priradený jeden byt a na druhom podlaží sa nachádzajú dva byty. Na prízemí sú priamo z priečelia objektu umiestnené dve garáže prislúchajúce k bytom na druhom podlaží. V zadnej časti prízemia je situovaný dvojizbový byt, vstup do bytu je priamo so schodiskového priestoru, nasleduje zádverie ku ktorému je priradené WC , kúpeľňa a spálňa. Najväčším priestorom je obývacia izba spojená s kuchyňou a jedálňou, priamo k danému priestoru je napojená vonkajšia terasa. Na druhom nadzemnom podlaží sú riešené dva dvojizbové byty s rovnakým dispozičným riešením. Dvojizbový byt je rozdelený na dve samostatné časti spoločenskú a súkromnú časť. Spoločenskú časť tvorí obývacia izba spojená s jedálňou a kuchyňou. V súkromnej časti sa nachádza spálňa, kúpeľňa a WC.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A PREVÁDZKU

Zastavaná plocha celkom :153,2 m2
Počet bytových jednotiek : 3
Úžitková plocha celkom : 276,0 m2
Obytná plocha celkom : 124,2 m2
Plocha terasy : 13,6 m2
Počet obytných miestností: 2+2+2
Obostavaný objem : 1039 m3