Ako začať

Posted by

Služby architekta
My architekti sme tu na to, aby sme Vás sprevádzali počas celého procesu prípravy a výstavby Vášho domova. Stretávame sa s množstvom otázok rôzneho druhu a sme pripravení aj na tie Vaše. U nás si nekupujete iba projekt rodinného domu, ale celú službu architekta, množstvo cenných rád a nápadov.

Na čo je dobré myslieť pred kúpou pozemku
Prvým krokom je nájsť tú správnu lokalitu alebo štvrť. Pri výbere toho správneho miesta si treba preveriť obmedzenia vyplývajúce z územného plánu. Územný plán je voľne prístupný verejný dokument. Nájdete v ňom informácie o Vašom pozemku ale aj o celej lokalite, resp. celej obci. Konkrétne viete na miestnom stavebnom alebo obecnom úrade zistiť, koľko percent pozemku môžete zastavať, aká je podlažnosť stavieb, aké môžu byť strechy, odstupové vzdialenosti budúceho domu od ostatných parciel, ochranné pásma elektrických, plynových, kanalizačných vedení. Blízkosť k pripravovaným väčším stavbám môže byť pozitívna ale aj negatívna. Zradné môžu byť aj kapacity inžinierskych sieti a možnosti napojenia. Už pri týchto prvých krokoch je dobré poradiť sa s odborníkom – architektom. Predídete mnohým neskorším prekvapeniam.

Príprava projektu
Po zvolení vhodného pozemku začína prípravná fáza projektovania. Ideálne je mať už na začiatku čo najviac technických podkladov a potom tvoriť koncepciu objektu alebo objektov. Medzi základné veci, ktoré zisťujeme na začiatku sú technické podklady, Vaše predstavy o rozpočte a designe.

Technické podklady
Základné vstupné informácie o pozemku sú: katastrálna mapa s vyznačením parciel a existujúcich stavieb, výškopis a polohopis, z ktorého bude zrejmé prevýšenie na pozemku, miesta pripojení vody, elektriny, kanalizácie a plynu. Dôležitá je spomínaná územnoplánovacia informácia zo stavebného úradu, list vlastníctva, kde je pre projekciu dôležité presné označenie Vašej parcely, mená stavebníkov, ktoré budú neskôr na každom výkrese. Pri návrhu základov je veľmi dôležitý aj hydrogeologický prieskum.

Tvorba návrhu Vášho domu
Súčasťou zadania pre architekta by mala byť informácia o Vašom rozpočte a náročnosti domu. Je dôležité vedieť aký bude veľký Váš dom a v akom štandarde budete chcieť žiť. Rovnako dôležitou otázkou rozpočtu je aj náročnosť domu na energie a s tým súvisiaca samostatnosť od elektriny, vody, plynu prípadne kanalizácie.

Design a koncepcia
Vzhľad a rozmiestnenie miestností závisí od Vašich požiadaviek a názorov na bývanie. Vieme vytvoriť prízemný rozľahlý dom, v niektorých miestach upraviť svetlé výšky stropov alebo zísť interiérovými schodmi či rampami nižšie. V závislosti od pozemku pri dodržaní zastavanosti a pri požiadavke na väčšiu obytnú plochu môžeme dom rozvrhnúť do viacerých podlaží. V každom prípade je potrebné myslieť na okolie domu, ktoré je tak isto veľmi dôležité. Najmä pri vytváraní scenérií, výhľadov a zákutí, ktoré Váš dom urobia jedinečným a len Vaším. Podrobným projektom vytvoríme presnú predstavu o Vašom rodinnom dome.

Ako začať
Stačí ak nám zatelefonujete a dohodneme si termín stretnutia. Počas prvého stretnutia Vám bezplatne odpovieme na Vaše otázky týkajúce sa projektu rodinného domu. Zistíme náročnosť projektu a dohodneme sa na výške nášho honoráru.