Bytový dom – Senec, Trnavská ulica

Bytový dom – Senec, Trnavská ulica

Funkčne je bytový dom rozdelený na parter a ďalšie obytné podlažia. V južnej krajnej sekcie je v rámci podlubia umiestnené kryté parkovanie vozidiel. Hlavný vstup je riešený cez zádverie zo západnej strany a je zapustený voči priečeliu o 6,02m. Priamo z priečelia sú prístupne garáže. Zo zádveria sú prístupné kočíkareň, sklad na bicykle a následne schodiskový priestor. Pod schodiskom je uzavretá miestnosť […]

Čítať viac
Bytový dom NOEMIS – Senec r. 2016

Bytový dom NOEMIS – Senec r. 2016

Architektonické riešenie využíva súčasné architektonické postupy, ktorými sa môže vytvoriť architektúra vhodne zapadajúca do prostredia. Voľba mierky, členenie zástavby, výber architektonického tvaroslovia a stavebných hmôt rešpektuje danosti miesta. Použitý architektonický názor, čerpajúci z funkcionalistického odkazu, dáva záruku, že architektúra sa stane prirodzenou súčasťou prostredia. Architektonické riešenie je veľmi jednoduché. Dôležité miesto zaujíma použitie farieb, ktoré spolu s vybranými […]

Čítať viac
Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami „QUATRO“ – Senec, Jánošíkova ulica

Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami „QUATRO“ – Senec, Jánošíkova ulica

Navrhovaný trojpodlažný objekt je riešený ako rodinný dom s troma bytovými jednotkami pre štvorčlenné rodiny. Členený pôdorys objektu má celkové rozmery 15,5×10,2m, s úrovňou hrebeňa strechy +10,495m. Zastrešenie tvorí plochá strecha v kombinácii so sedlovou strechou. Dispozičné riešenie objektu tvoria jednotlivé funkčné bloky vo vzájomnej nadväznosti. Vstup do objektu je situovaný priamo do schodiskového priestoru ktorý tvorí hlavnú komunikačnú […]

Čítať viac